תמונה של גורדי שחקים

צוות השקעות

תמונתו של מר צורי רענן

צורי רענן

השקעות
ונדל"ן מניב

050-7773492

tzuri@index-re.co.il